• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hồ Chí Minh
  • Racekit:10/02/2023-11/02/2023
  • Ngày thi đấu:12/02/2023
Kun Marathon 10/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Vận động viên KUN nhận BIB và bộ Racekit Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Checkin - Nhận Racekit 10/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Kun Marathon 11/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 12:00 Chương trình KUN Marathon Đường Lê Duẩn, Quận 1 (dự kiến)
Checkin - Nhận Racekit 11/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 16:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1
Gửi đồ 11/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
22:30 Mở quầy gửi đồ tất cả cự ly Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn,đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Chào mừng vận động viên 11/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
23:30 - 23:45 Chào mừng các VĐV và khởi động cự ly 42km. Phổ biến thông tin đường chạy. Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn,đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Xuất phát 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
00:00 VĐV CỰ LY 42 KM XUẤT PHÁT. Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn,đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Khởi động 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
00:15 - 00:30 VĐV cự ly 5km và 10km khởi động. Phổ biến thông tin đường chạy Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn,đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Xuất phát 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
00:30 VĐV CỰ LY 5 KM VÀ 10 KM XUẤT PHÁT. Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn, phường Trương Định, phướng Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Khởi động 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:00 - 01:15 VĐV cự ly 21km khởi động. Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn, đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Xuất phát 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:15 CỰ LY 21 KM XUẤT PHÁT. Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn,đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Gửi đồ 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:15 Đóng quầy gửi đồ - Chuyển đồ của VĐV sang quầy trả đồ tại khu vực về đích Khu vực xuất phát, Công viên Tao Đàn,đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Đóng đường chạy 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:45 Đóng đường chạy cự ly 5km Vạch đích.
02:30 Đóng đường chạy cự ly 10km Vạch đích.
03:00 COT thứ nhất cự ly 42km Km 19,5
03:55 COT thứ nhất cự ly 21km Km 16
04:15 COT thứ hai cự ly 21km Km 18
04:45 Đóng đường chạy 21km Vạch đích.
04:50 COT thứ hai cự ly 42km Km 31
05:40 COT thứ ba cự ly 42km Km 37
06:00 COT thứ tư cự ly 42km Km 39
06:30 Đóng đường chạy cự ly 42km Vạch đích.
Gửi đồ 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
02:30 Mở quầy trả đồ Khu vực Thảo Cầm Viên, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
08:00 Đóng quầy trả đồ Khu vực Thảo Cầm Viên, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Trao giải 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 11:00 Lễ trao giải Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Kết thúc sự kiện 12/02/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
11:00 Kết thúc sự kiện Sân vận động Hoa Lư, số 2 Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh