Đơn vị tổ chức

Đối tác kim cương

Đối tác bạc

Đối tác đồng

Các đối tác khác

Kun
Đồng hành giải chạy KUN MARATHON
FPT Camera
Đối tác giám sát hình ảnh
Key Power Sports
Đối tác sản phẩm
Bảo hiểm PVI
Đối tác bảo hiểm
Saucony
Đối tác sản phẩm
Grab
Đối tác vận chuyển
Halong Canfoco
Đối tác sản phẩm
Long Châu
Đối tác Y Tế
Expect
Đối tác sản phẩm
Dermedic
Đối tác sản phẩm
Vietcoco
Đối tác sản phẩm
Lindt Chocolate
Đối tác sản phẩm
Ritter Sports Chocolate
Đối tác sản phẩm
La Roche Posay
Đối tác sản phẩm
MUDE
Đối tác sản phẩm
Play Nutrition
Đối tác sản phẩm
Deluxnuts
Đối tác sản phẩm
HIDA FOOD
Đối tác sản phẩm