Đăng ký cá nhân
Huế 2022

Đăng nhập để hưởng ưu đãi

  • Giảm giá vé tới 20% khi tham gia mùa giải lần hai

  • Dễ dàng chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình

  • Nhận hình ảnh cá nhân trực tiếp đang tham gia giải

  • Nhận certificate thành tích cá nhân khi tham gia giải

  • Thông báo lịch trình theo cự ly tham gia thi đấu của bạn

Thông tin giải

Thời gian checkin, nhận Race kit vào 08/03 - 09/03/2022

Thời gian thi đấu vào 10/04/2022

Tổ chức tại Phu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế