• Địa điểm
    tổ chức:
    Phu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Racekit:14/04/2023-15/04/2023
  • Ngày thi đấu:16/04/2023