• Địa điểm
    tổ chức:
    Phu Văn Lâu - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Racekit:14/04/2023-15/04/2023
  • Ngày thi đấu:16/04/2023
Checkin - Nhận Racekit VM và Kun Marathon 14/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Vận động viên KUN nhận BIB và bộ Racekit Quảng Trường Ngọ Môn
13:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Quảng Trường Ngọ Môn
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng Trường Ngọ Môn
Checkin - Nhận Racekit VM và Kun Maratho 15/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 11:00 Chương trình KUN Marathon Quảng Trường Ngọ Môn
08:00 - 18:00 Vận động viên nhận BIB và bộ Racekit Quảng Trường Ngọ Môn
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng Trường Ngọ Môn
Khai mạc 15/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
20:00 - 21:30 Lễ Khai mạc Giải chạy Quảng Trường Ngọ Môn
Gửi đồ 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:30 Mở quầy gửi đồ tất cả các cự ly Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Chào mừng vận động viên 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
02:30 - 02:45 Chào mừng các VĐV và khởi động cự ly 42km Phổ biến thông tin đường chạy Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Xuất phát 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03:00 Cự ly 42km xuất phát Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Khởi động 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03:30 - 03:45 VĐV cự ly 21km khởi động Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Xuất phát 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:00 Cự ly 21km xuất phát Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Khởi động 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:30 - 04:45 VĐV cự ly 10km khởi động Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Xuất phát 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:00 Cự ly 10km xuất phát Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Khởi động 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:15 - 05:30 VĐV cự ly 5km khởi động Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Xuất phát 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:30 Cự ly 5km xuất phát Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
Gửi đồ 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:30 Đóng quầy gửi đồ - Chuyển đồ của VĐV sang quầy trả đồ tại khu vực về đích Khu vực Đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi (Cửa Nhà Đồ)
06:00 Mở quầy trả đồ Khu vực về đích Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, Đường Hà Huy Tập
Đóng đường chạy - 5KM 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:30 COT lần thứ nhất tại km 2,5 Km 2,5
06:45 Đóng đường chạy cự ly 5km Vạch đích
Đóng đường chạy - 10KM 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:30 COT lần thứ nhất tại km 8 Km 8
07:00 Đóng đường chạy cự ly 10km Vạch đích
Đóng đường chạy - 21KM 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
05:35 COT lần thứ nhất tại km 9,5 Km 9,5
06:40 COT lần thứ hai tại km 16 Km 16
07:30 Đóng đường chạy cự ly 21km Vạch đích
Đóng đường chạy - 42KM 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
04:35 COT lần thứ nhất tại km 9,5 Km 9,5
05:30 COT lần thứ hai tại km 16 Km 16
06:00 COT lần thứ ba tại km 19 Km 19
08:00 COT lần thứ tư tại km 32,5 Km 32,5
09:30 Đóng đường chạy cự ly 42km Vạch đích
Trao giải 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 11:00 Lễ trao giải Khu vực về đích Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, Đường Hà Huy Tập
Gửi đồ 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
10:30 Đóng quầy trả đồ Khu vực về đích Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, Đường Hà Huy Tập
Kết thúc sự kiện 16/04/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
11:00 Kết thúc sự kiện Khu vực về đích Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, Đường Hà Huy Tập