Ngày đua 16/04/2023

Đăng ký cá nhân

Đơn vị: VND
Cự ly Super Early Bird Từ 23/05/2022 Đến 07/06/2022 Early Bird Từ 08/06/2022 Đến 08/08/2022 Regular Late Từ 17/02/2023 Đến 06/04/2023
5 km 250.000 320.000 420.000 550.000
10 km 500.000 650.000 830.000 1.050.000
21 km 600.000 770.000 980.000 1.250.000
42 km 750.000 950.000 1.200.000 1.520.000

Đăng ký nhóm

Đơn vị: VND
Số lượng thành viên Chính sách khuyến mãi Ghi chú
Từ 10 - 29 người Giảm 10%
  • 1. Giá vé áp dụng theo mức vé bán tại từng giai đoạn
  • 2. Chiết khấu khuyến mãi cho nhóm áp dụng trên mỗi giao dịch thanh toán (không cộng dồn trên các giao dịch khác nhau để hưởng khuyến mãi)
  • 3. Thời hạn đăng ký: theo từng giai đoạn, cho tới ngày đóng cổng bán vé
  • 4. Lưu ý: Trưởng nhóm hoàn tất thanh toán sớm nhất có thể, BTC sẽ ngưng nhận đăng ký khi đủ số lượng
Từ 30 - 49 người Giảm 15%
Từ 50 - 100 người Giảm 20%
Từ 101 - 299 người Giảm 25%
Từ 300 - 499 người Giảm 30%
Từ 500 - 499 người Giảm 35%
Nhóm 700 người trở lên Giảm 40%
Nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT Đăng kí qua Tổng hội/VP các công ty của Tập đoàn để được hưởng chính sách ưu đãi nội bộ hoặc liên hệ đăng ký với BTC qua email vmhue@vnexpress.net

Đơn vị tổ chức