Đăng ký cá nhân
Marvelous Nha Trang 2023

Đăng nhập để hưởng ưu đãi

  • Giảm giá vé tới 20% khi tham gia mùa giải lần hai

  • Dễ dàng chỉnh sửa thông tin đăng ký của mình

  • Nhận hình ảnh cá nhân trực tiếp đang tham gia giải

  • Nhận certificate thành tích cá nhân khi tham gia giải

  • Thông báo lịch trình theo cự ly tham gia thi đấu của bạn

Thông tin cuộc đua

Nhận Racekit 11/08 - 12/08/2023

Ngày thi đấu 13/08/2023

Địa điểm tổ chức Thành phố Nha Trang.