Quy trình và điều lệ

KHOẢNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH

Cự ly Xuất phát Thời gian
cut-off
Thời gian
check-in
5 km 6h00 5h30
10 km 5h00 7h45 (2 tiếng 45 phút) 4h30
21 km 3h30 7h30 (4 tiếng) 3h00
42 km 3h00 10h00 (7 tiếng) 2h30

Quy định

 • Không chạy qua tất cả các thảm tính giờ sẽ dẫn đến kết quả KHÔNG HOÀN THÀNH (DNF).
 • Hãy đến sớm 30 phút trước thời gian xuất phát.
 • Không được thay đổi, sửa đổi, gấp lại hoặc làm nhàu nát bảng số. (Không gỡ bỏ thiết bị tính thời gian).
 • Ghim kẹp ở 4 góc phía trước bảng số bib và không được che bảng số bib.

MỘT VÀI GHI CHÚ

 • Hãy bỏ rác vào thùng rác.
 • Tiếp tục chạy lên một chút sau khi qua vạch về đích.
 • Di chuyển sang trái nếu bạn muốn chạy chậm lại.
 • Tại trạm y tế, hãy ra hiệu cho tình nguyện viên để thông báo nhu cầu của bạn.
 • Không chạy ngang hàng quá hai người.

0

ngày

0

giờ

0

phút

0

giây

 • Ngày đua9/6/2019
 • Thời gian4h00
 • Địa điểmQuảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn

Đăng ký chạy

0832 359 696