Đơn vị tổ chức

Đơn vị đồng hành

  • Tập đoàn Hưng Thịnh

    Hưng Thịnh Land là thành viên nòng cốt song hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án BĐS trong suốt nhiều năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Năm 2019, Hưng Thịnh chính thức trở thành Tập đoàn, mở rộng đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hưng Thịnh Land, theo đó đảm nhận và tập trung việc đầu tư, phát triển và kinh doanh toàn bộ 100 dự án BĐS, với quỹ đất trên 4.500 ha, mở ra một trang mới chuyên nghiệp hơn.

    Xem chi tiết

Đơn vị tài trợ

Nhà Tài Trợ Bạc

Nhà Tài Trợ Đồng

Đối tác giám sát hình ảnh

Nhà Tài Trợ Sản Phẩm

Nhà Tài Trợ Bảo Hiểm

Đối tác chuyên môn

Nhà Tài Trợ Vận Chuyển