Đau đầu gối khi chạy bộ

Đầu gối có hiện tượng đau khi chạy hơn 10 km và khó tiếp tục theo buổi luyện tập, tôi có nên sử dụng đai bảo vệ. (Hà Tùng)