Đăng ký cá nhân
Amazing Halong 2023

Lưu ý đăng nhập

  • Bạn hãy để quản lý và chỉnh sửa thông tin đăng ký dễ dàng.
  • Nhận hình ảnh và thành tích sau khi kết thúc giải chạy

Thông tin cuộc đua

Nhận Racekit 08/09 - 09/09/2023

Ngày thi đấu 10/09/2023

Địa điểm tổ chức Quảng trường Marina Bay Hạ Long - Đ. Hoàng Quốc Việt, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh