• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Marina Bay Hạ Long - Đ. Hoàng Quốc Việt, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Racekit:08/09/2023-09/09/2023
  • Ngày thi đấu:10/09/2023
Họp báo giải chạy VnExpress Marathon Amazing Hạ Long 07/09/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
14:00 - 16:00 Họp báo giải chạy VnExpress Marathon Amazing Hạ Long Khách sạn The Yacht Hotel by DC (258 Bãi Cháy, thành phố Hạ Long)
Ngày phát BIB, Race-kit 08/09/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08:00 - 18:00 Nhận Race-kit KUN Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
12:00 - 18:00 Nhận Race-kit VM Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.)
Ngày phát BIB, Race-kit và KUN Marathon 09/09/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:00 - 12:00 Chương trình KUN Marathon Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
08:00 - 18:00 Nhận Race-kit VM Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
Ngày Race 10/09/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
01:30 Mở Quầy gửi đồ cự ly 21km+42km Khu xuất phát 21+42km (Địa điểm: Quảng trường Vinhomes - Đường Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
Mở Quầy gửi đồ cự ly 5km+10km Khu xuất phát 5+10km (Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina - Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina - Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
02:30 - 02:55 Khởi động cự ly 42km Phổ biến thông tin đường chạy Địa điểm: Quảng trường Vinhomes (Đường Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
03:00 Cự ly 42km xuất phát Địa điểm: Quảng trường Vinhomes (Đường Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
03:45 - 04:10 Khởi động cự ly 21km Phổ biến thông tin đường chạy Địa điểm: Quảng trường Vinhomes (Đường Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
04:15 Cự ly 21km xuất phát Địa điểm: Quảng trường Vinhomes (Đường Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
04:30 - 04:55 Khởi động cự ly 10km Phổ biến thông tin đường chạy Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
05:00 Cự ly 10km xuất phát Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
05:05 - 05:10 Khởi động cự ly 05km Phổ biến thông tin đường chạy Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
05:15 Cự ly 05km xuất phát Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
10:00 Đóng quầy trả đồ Địa điểm: Quảng trường biển Halong Marina (Bán đảo 2, Khu Đô thị Du lịch Halong Marina Đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
10:00 - 12:00 Lễ trao giải giải chạy Địa điểm: The Yacht Hotel by DC (Địa chỉ: 258 Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
12:00 Kết thúc sự kiện
COT 10/09/2023
Thời gian Hoạt động Địa điểm
06:30 Đóng đường chạy cự ly 5km
07:00 Đóng đường chạy cự ly 10km
07:45 - COT thứ nhất lúc 6:15AM đặt tại km 13.5 - 7:45AM Đóng đường chạy cự ly 21km
09:30 - COT thứ nhất lúc 5:15AM đặt tại km 15 - COT thứ hai lúc 6:00AM đặt tại km 20 - COT thứ ba lúc 7:30AM đặt tại km 29,5 - COT thứ tư lúc 09:00AM đặt tại km 40 - 9:30AM Đóng đường chạy cự ly 42km