VNEXPRESS MARATHON

HÀ NỘI MIDNIGHT 2020

Đơn vị tổ chức

Đơn vị đồng tổ chức

Tài trợ Vàng

Tài Trợ Bạc

Tài Trợ Đồng

Đơn vị tài trợ

Đối tác đồng hành

Phân phối vé

Vận Chuyển

Bảo Hiểm

Sản Phẩm

Đối tác truyền thông

Đối tác chuyên môn