100 runner chạy mừng năm mới

Các thành viên một câu lạc bộ tại Hà Nội mừng năm mới theo cách đặc biệt là tổ chức cuộc thi cự ly half marathon vào sáng 1/1.