Đăng ký cá nhân
Hanoi Midnight 2023

Lưu ý đăng nhập

  • Bạn hãy để quản lý và chỉnh sửa thông tin đăng ký dễ dàng.
  • Nhận hình ảnh và thành tích sau khi kết thúc giải chạy

Thông tin cuộc đua

Nhận Racekit 25/11 - 26/11/2023

Ngày thi đấu 26/11/2023

Địa điểm tổ chức Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội