• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP Quy Nhơn, Bình Định
  • Nhận racekit:06/06/2019-08/06/2019
  • Ngày thi đấu:09/06/2019
Ngày khởi động 07/06/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
13h30 - 17h00 VĐV nhận số hiệu chạy
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm
Ngày khởi động 08/06/2020
Thời gian Hoạt động Địa điểm
09:00 - 17:00 VĐV nhận số hiệu chạy
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm
17:30 - 19:00 Chào đón các VĐV
Chương trình ca nhạc