Danh sách vận động viên

STT Số BIB Họ tên Tên trên BIB Giới tính Cỡ áo
STT Tên nhóm Số thành viên Link chi tiết

Thông tin nhận race kit

08 3235 9696