• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Ngày khởi động:03/12/2021-05/12/2021
  • Ngày thi đấu:05/12/2021
Dự kiến - Ngày khởi động 03/12/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12h00 - 17h00 Phát BIB Quảng trường Marina
Gian hàng triển lãm hoạt động Quảng trường Marina
Dự kiến - Ngày khởi động 04/12/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
08h00 - 17h00 Phát BIB Quảng trường Marina
Hoạt động Kun Marathon Quảng trường Mặt Trời
Gian hàng triển lãm hoạt động Quảng trường Marina
19h00 - 22h00 Lễ khai mạc Quảng trường Marina
Dự kiến - Ngày race 05/12/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
03h00 - 11h00 Race day Start / Finish
09h00 - 11h00 Lễ trao giải Sân khấu