• Địa điểm
    tổ chức:
    Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội
  • Ngày khởi động:19/11/2021-20/11/2021
  • Ngày thi đấu:21/11/2021
Thời gian dự kiến - 19/11/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
07:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Thời gian dự kiến - 20/11/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
7:00 - 15:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
7:00 - 17:00 Trải nghiệm các gian hàng triển lãm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
20:00 - 22:00 Khai mạc giải chạy Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Thời gian dự kiến - 21/11/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
0:00 Bắt đầu giải chạy Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

  • Ngày đua21/11/2021
  • Thời gian00:00
  • Địa điểmQuảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội