Những người lần đầu chạy 42 km

Vừa vui sướng vừa có chút lo lắng là những cảm xúc trái ngược của bất cứ ai lần đầu chinh phục mốc 42 km như Vũ Thế Hoàng, Vũ Ngọc Dũng hay Nguyễn Thị Liên.