• Địa điểm
    tổ chức:
    Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
  • Ngày khởi động:17/09/2021-18/09/2021
  • Ngày thi đấu:19/09/2021
Thời gian dự kiến - 17/09/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
12:00 - 19:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit TP Nha Trang
Khu vực các gian hàng hoạt động TP Nha Trang
Thời gian dự kiến - 18/09/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
8:00 - 17:00 VĐV nhận BIB và bộ race kit TP Nha Trang
Khu vực các gian hàng hoạt động TP Nha Trang
20:00 - 22:00 Khai mạc giải chạy TP Nha Trang
Thời gian dự kiến - 19/09/2021
Thời gian Hoạt động Địa điểm
4:30 Bắt đầu giải chạy TP Nha Trang

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

  • Ngày đua19/09/2021
  • Thời gian04:30
  • Địa điểmThành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa