Đăng ký dịch vụ vé tàu giải chạy VnExpress Marathon 2020

Ban tổ chức giải chạy VnExpress Marathon 2020 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cung cấp chính sách giảm giá vé tàu cho vận động viên và người thân đi cùng tham gia giải chạy VnExpress Marathon 2020 tại Quy Nhơn (26/07/2020), Hà Nội (22/08/2020) và tại Huế (06/09/2020).

1. Chính sách giảm giá vé tàu áp dụng tại các giải như sau:

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

+) Thời gian tổ chức: 26/07/2020
+) Thời gian chiều đi: 22/07/2020 - 26/07/2020
+) Thời gian chiều về: 26/07/2020 - 30/07/2020
+) Mức giảm giá vé giường nằm: 10%
+) Mức giảm giá ghế ngồi: 15%

VnExpress Marathon Hà Nội 2020

+) Thời gian tổ chức: 28/11/2020
+) Thời gian chiều đi: 24/11/2020- 28/11/2020
+) Thời gian chiều về: 28/11/2020– 02/12/2020
+) Mức giảm giá vé giường nằm: 20%
+) Mức giảm giá ghế ngồi: 20%

VnExpress Marathon Huế 2020

+) Thời gian tổ chức: 27/12/2020
+) Thời gian chiều đi: 23/12/2020 – 27/12/2020
+) Thời gian chiều về: 27/12/2020 - 31/12/2020
+) Mức giảm giá vé giường nằm: 20%
+) Mức giảm giá ghế ngồi: 20%

2. Đối tượng áp dụng

+) Vận động viên đăng ký giải chạy VnExpress Marathon 2020 tại Quy Nhơn, Hà Nội Huế
+) Người thân đi cùng cổ vũ các vận động viên tham gia VnExpress Marathon 2020 tại Quy Nhơn, Hà Nội, Huế trên cùng chuyến tàu

3. Đối tượng đăng ký mua vé tàu

+) Vận động viên có mã BIB giải chạy VnExpress Marathon 2020
+) Mỗi vận động viên có thể đăng ký số lượng vé tàu nhiều hơn 01 vé

Hướng dẫn mua vé tàu

Bước 1: Truy cập Tài khoản cá nhân của bạn trên VnExpress Marathon


Bước 2: Tại trang Thông tin tham dự chọn Đăng ký vé tàu


Bước 3: Nhập thông tin đăng ký vé tàu. Sau khi đăng ký thành công Ban tổ chức sẽ gửi thông tin đăng ký của bạn cho CTCPVT Đường sắt Hà Nội và CTCPVT Đường sắt Sài Gòn.


Bước 4: Điền thông tin hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt TẠI ĐÂY

Bước cuối cùng: Vận động viên liên hệ qua hai hình thức:
+) Cách 1: Qua hotline 19000109 để được tư vấn đăng ký theo chính sách
+) Cách 2: Tới quầy vé gần nhất

Giai đoạn mua vé tàu tại CTCPVT Đường sắt Hà Nội/Sài Gòn

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Giai đoạn mua Bib và đăng ký sử dụng dịch vụ vé tàu đến ngày: 23/05/2020
+) Thời gian mua vé tàu bắt đầu từ ngày: 01/06/2020
Giai đoạn mua Bib và đăng ký sử dụng dịch vụ vé tàu đến ngày: 23/6/2020
+) Thời gian mua vé tàu bắt đầu từ ngày: 29/06/2020

VnExpress Marathon Hà Nội 2020

Giai đoạn mua Bib và đăng ký sử dụng dịch vụ vé tàu đến ngày: 20/11/2020

VnExpress Marathon Huế 2020

Giai đoạn mua Bib và đăng ký sử dụng dịch vụ vé tàu đến ngày: 21/12/2020